25/01/2015

9-1-2015, tranh Bách điểu gỗ Mun sọc hoa, 95 x 243x5 cm
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét