02/04/2015

Ca dao mới về Làng nghề Đại Nghiệp

Tin tức về Đồ gỗ Đức Hiền, cập nhật từ 15/3/14 đếnnay
                                            4/2/ Canh Dần 2010
                             ĐỒ GỖ ĐỨC HIỀN
 
                      -     0984.666.999
                

                       

                    trường kỷ gụ hương đức hiền    

Đồ gỗ Đức Hiền Thiên niên Vạn đại


Đồ gỗ Đức Hiền

Thiên niên Vạn đại

Tinh hoa truyền lại

Lưu đến muôn đờiThiết kế tuyệt vời

Truyền thống, Hiện đại

Chất gỗ bền mãi

Bảo hành trọn đời

Sơn cả trong ngoài

Mỏng, Mờ, Mịn, Mượt


Sản xuất tận gốc

Giá cả cạnh tranh

Lừng lẫy tiếng tăm

Kỹ sư Xuân Đức


K29 Động lực

Đại học Bách Khoa

Vốn gốc sinh ra

Từ vùng mỹ nghệ

Tân Dân - Chuyên Mỹ

Phú Xuyên - Hà Tây

Từ đó đến nay

Gây dựng Thương hiệuNghệ nhân chỉ giáo

Chủ Thợ Đồng Tâm

Khách Hàng xa gần

Hết lòng ủng hộThị trường rộng mở

Tiếng vang trăm miền

Đồ gỗ Đức Hiền

Thiên niên Vạn đai...Kỹ sư Đức - Xuân Canh Dần 2010