30/01/2015

Sập gụ Gia Lai ,1m6 x 2m, vân đẹp vằn vện, đồ gỗ đức hiền, MS V16 - 0215 KT mặt 1m6 x 2m, ván 2cm, khung gần 8 cm.
dạ cổ liền, dạ tiền dầy 10 cm, dạ hồi 8 cm, chân vuông 24 cm.
Xem giá tại http://quangbasanpham.vn/gian-hang/549/981/sap-tu-che-gu-mun-huong.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét