07/04/2015

7-4-2015, vừa xong mộc 2 bộ Bàn ghế ăn, gỗ mun sọc hoa

1 nhận xét: