20/04/2015

20-4-2015, tranh bách điểu, đủ 100 chim, 127 x 254 cm

Gỗ gụ liền tấm 5 cm , đục bách điểu đủ 100 chim, bằng tay. Khung kép.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét