11/05/2015

Bộ ghế phòng khách, Lu-i mẫu Pháp, gỗ gụ, 9 thứ

10-5-2015, vẻ đẹp kinh điển....
-------
Bộ ghế phòng khách, Tên: Lu-i mẫu Pháp, gỗ gụ,
9 thứ: 2 ghế dài+4 ghế đơn + 1 bàn + 2 đôn trà.
Chân cong vắt, đục tứ diện. Đang để mộc, chưa đánh ráp.
1 nhận xét: