03/05/2015

Kệ ngăn kéo, gỗ mun sọc hoa, 3-5-2015.

KT 100 x 43 x cao 70 cm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét