07/07/2015

7-7-2015, bộ ghế gỗ Hương vân Sưa, 10 thứ, cột 12, và một đôi Lộc bình.

Chụp sáng nay, tại Đồ Gỗ Đức Hiền


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét