27/06/2015

Cặp chiếu ghế gụ, vân đẹp đặc biệt, gần bằng gỗ Mun

23/10/2013- còn 1 cặp chiếu ghế gụ, vân đẹp đặc biệt, gần bằng gỗ Mun
KT 170x253x12 cm, gỗ gụ, vân đẹp long lanh. Mễ gỗ Nghiến , to , chắc , khỏe. Xem giá tại http://quangbasanpham.vn/gian-hang/549/981/sap-tu-che-gu-mun-huong.html
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét