12/09/2015

Hai sập gụ Gia lai chọn vân, TỨ DIỆN, 12-9-2015, tầng 1 khu B


KT 1m8 x 2m2, mặt dấy 2cm và 3 cm.
Dạ cổ liền, dầy 10 cm, tứ diện, chọn vân toàn bộ
chân 24 x 24 cm.
 https://www.facebook.com/duchien.dogo
Clip tại đây: https://youtu.be/sGKr_jpJbSYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét