08/09/2015

Tầng 1, khu B, Đồ Gỗ Đức Hiền, 8-9-2015, bày hơn 20 Sập, tủ chè...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét