08/06/2015

Kệ ti vi gụ 6 ngăn kéo

KT 217 x 47 x cao 70 cm
Ngày 8-6-2015, còn 2 chiếc.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét