24/06/2015

Tượng Phật bà quan âm, 24-6-2015, gỗ thơm bách xanh,
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét