11/10/2015

11-10-2015, ba bộ ghế gụ Gia lai, chọn Vân vằn vện.

Mỗi bộ 6 thứ, trong đó 1 bộ cột 12,  hai bộ cột 10.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét