13/10/2015

3 bộ ghế gụ vân Gia Lai, xoắn xít, 13-10-15

3 bộ ghế Gụ chọn vân Gia Lai. 13-10-2015.
Trong đó 1 bộ cột 12, và 2 bộ cột 10. vân kinh !!!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét