13/10/2015

4 bộ Trường kỷ Lim, ngoại hạng, mặt dầy 3 p, 13-10-2015

Mặt dấy 3 cm, chân 7x7, vai 13 x 8, mặt bàn 2 cm, chân bàn 5,5 cm. Chưa từng xuất hiện bộ nào dầy và nặng hơn. Vân đẹp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét