19/08/2015

3 pho tượng Phật bà Quan âm, ngày 18-8-2015, đồ gỗ đức hiền
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét