09/08/2015

Sập cẩm lai, mặt liền một lá, 1m8 x 2m2, tứ diện,ngày 9-8-15.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét