18/08/2015

Tranh khảm tứ quý, Tùng cúc trúc mai, hương, 18-8-2015

KT 40 cm
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét