14/03/2015

13-4-2015, tượng Phật bà Quan âm, ngồi tòa sen, 24x24xcao 42 cmKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét