18/03/2015

Tranh tứ dân, gỗ gụ, 114 x 225 x dầy 5 cm, nguyên tấm, đục tay.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét