10/03/2015

Kỹ sư Đức chụp ảnh với Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các Cán bộ cao cấp khác.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét