22/03/2015

Giường gụ, lòng 1m8 x 2m2, 3 thành ngang


23-3-2015, còn 1 chiếc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét