11/03/2015

29-8-2008, Đức Hiền lắp Sập thờ lớn nhất VN tại Chùa Bái Đính - Ninh Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét