17/03/2015

17-3-2015, còn 1 bộ Guột nho, gỗ gụ ta Quảng Bình, 7 thứ, đồ gỗ Đức Hiền.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét